Privacy Statement & Disclaimer

Deze privacyverklaring gaat over het project ‘Sportief naar de club’ van Goedopweg. De privacyverklaring is bedoeld om deelnemers van ‘Sportief naar de club’ op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen hoe we hun gegevens gebruiken voor ‘Sportief naar de club’.

Sportief naar de club

‘Sportief naar de club’ is een project van Goedopweg en wordt uitgevoerd door SportUtrecht. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.  Goedopweg is gehuisvest in het Provinciehuis bij de provincie Utrecht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom gebruiken we die? 

Voor Sportief naar de club verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

Naam deelnemer

E-mailadres deelnemer

Telefoonnummer deelnemer

Naam deelnemende team

Deze gegevens ontvangen we van jou door middel van het invullen van het aanmeldformulier op sportiefnaardeclub.nl.

We gebruiken de gegevens om te beoordelen of deelnemers aan de actievoorwaarden voldoen en winnaars te kiezen. We nemen vervolgens contact op met de winnaars om afspraken te maken over de uitreiking van de fiets.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij vernietigen alle persoonsgegevens een half jaar na het insturen van een deelnameformulier. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Bij de uitvoering van dit project maken wij gebruik van diensten van derden (SportUtrecht). Met deze partij hebben wij door middel van een verwerkingsovereenkomst goede afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerken wij jouw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie?

Wij geven jouw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacy-maatregelen zijn getroffen.

Doen wij ook aan profilering?

Met profilering bedoelen we de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen. Goedopweg maakt geen gebruik van profilering.

Hoe beveiligt Goedopweg jouw gegevens?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Onze servers zijn voorzien van de laatste beveiligingsupdates. De wachtwoorden zijn alleen toegankelijk voor de personen die het project uitvoeren.

Privacy rechten 

Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit te oefenen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@goedopweg.nl en in het onderwerpveld ‘Gegevens Sportief naar de club’ te vermelden. Geef in het bericht aan welke gegevens je wilt wijzigen of dat je je wilt afmelden voor deelname aan de actie. 

Cookies 

De website van Sportief naar de club maakt gebruik van noodzakelijke en ondersteunende cookies, die slechts tot doel hebben de website goed te laten functioneren. 

Functionaris gegevensbescherming

Namens het samenwerkingsverband Goedopweg is de Functionaris voor gegevensbescherming van de provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt. De Functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Je kunt rechtstreeks bij de Functionaris voor gegevensbescherming terecht met alle vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens via FG@provincie-utrecht.nl.

Klacht indienen

Heb je een klacht, vind je dat niet op juiste wijze tegemoet wordt gekomen aan jouw privacy rechten, of vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij de Functionaris voor gegevensbescherming via FG@provincie-utrecht.nl. Indien je vindt dat je onvoldoende wordt geholpen na jouw klacht, dan kan je tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7 september 2021, versie 1

Disclaimer

Goedopweg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de site actueel te houden. Goedopweg behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke manier te mogen wijzigen. Kom je iets tegen waarvan je vermoedt dat het niet correct of verouderd is? Dan horen wij dit graag. Je kunt je reactie sturen naar info@goedopweg.nl. 

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Goedopweg